Orgány spolku

Předseda spolku
Milan Vancl


Výkonný výbor
Milan Vancl – předseda spolku
Jaroslav Kratochvíl – hospodář
Petr Barnat – sekretář
Petr Jansa – člen VV
Milan Kratochvíl – člen VV


Kontrolní komise
Radek Pasecký – předseda KK
Jiří Bečvář – člen KK
Stanislav Mencl – člen KK