Zpráva o činnosti TJ Sokol Nová VesZ novoveského fotbalu

V současné době má naše TJ 135 členů. Bohužel v listopadu naší veřejnost opustil nejstarší člen a věrný fanoušek sokola p. Václav Uher - čest jeho památce.
V posledních letech má však počet členů v naší TJ sestupnou tendenci, způsobenou především slabými ročníky. Dostali jsme se do krizové situace a tak nám nezbylo než řešit ji zrušením žákovského mužstva. Zbytek žáků jsme přesunuli do sousední TJ Sazené. Žáci zde trénují pod vedením Ivana Baloga a myslím, že si vůbec nevedou špatně. Bohužel stejný problém jsme v roce 2009 museli řešit i s dorostem. Nedostatek kmenových hráčů, ale i nezájem některých dorostenců, kteří zde byli na hostování způsobil, že i dorostenecké mužstvo bylo zrušeno. V současné době máme tedy v soutěži přihlášené jen "A" mužstvo dospělých. Sekunduje mu ještě mužstvo Staré gardy, která v sezóně každý týden pravidelně odehrává utkání se stejně starými ( mladými ) vrstevníky. Určitě jste si povšimli, že už druhou sezónu naše hřiště zbytečně nezahálí, ale poskytuje svojí zelenou plochu pro mistrovská utkání sokolům z Ledčic. Takže fotbalových utkání pro fanoušky je víc než dost. Do sezóny 2009 - 2010 naše "A" mužstvo postoupilo z III. Třídy do Okresního přeboru ( OP ) Mělnicka. Myslím, že tato soutěž bude našemu mužstvu slušet a obci budeme dělat dobré jméno v okrese. Po podzimní části soutěže přezimujeme na pěkném 5. místě OP.
Nejvíce starostí v průběhu každého ročníku musíme věnovat našemu areálu hřiště a kabin. A proto bych chtěl poděkovat p. Zdeňkovi Karhanovi, který nám vychází všemožně vstříc a pomáhá nám při údržbě areálu. Dále bych chtěl touhle cestou poděkovat za výbor TJ našemu obecnímu úřadu za finanční i lidskou výpomoc, bez které by nemohla naše organizace existovat.
Ještě si dovolím přetisknout pár řádků z naší bohaté historie klubu. Rok 2010 je pro náš fotbal jubilejní a my budeme slavit 70 let sportovního a finálového dění v Nové Vsi a v Nových Ouholicích. Cituji pana Františka Kocourka, který vše krásně zaznamenal v naší první kronice: "10. srpna 1940 byl v Nové Vsi založen Sportovní klub ( sdružení ) Nová Ves - Nové Ouholice. Prvním sekretářem a jednatelem klubu byl jednohlasně zvolen bratr František Kocourek. První přátelský zápas odehrálo naše 1. "A" mužstvo na hřišti v Sazené, kde jsme hostili Sportovní klub Uhy - bylo to 19. září 1940. Prohráli jsme vysoko 9 : 1 a jedinou branku za naše mužstvo vstřelil Antonín Mácha. Historicky první sestava našeho klubu byla: Štrop František, Vlasák Karel, Mácha Antonín, Doubek Josef, Toms Miroslav, Mykyna Václav, Petříček Antonín, Minks Miroslav, Krahulík Jaroslav, Štryncl Václav a Štryncl Jaroslav.
Pamětníci i později narození mohou kdykoli nahlédnout do naší fotbalové historie v částečně dochovaných kronikách oddílu. K nahlédnutí, popřípadě zapůjčení jsou u pana Jaroslava Kratochvílová, č.p. 174. Modernější verze nebo - li webové aktuální stránky jsou k vidění na www.tjsokolnovaves.cz.

Výbor Sokola Nová Ves připravuje na rok 2010.

PROSINEC ( ještě 2009 )
- právě probíhá zimní halová příprava v Roudnici nad Labem
LEDEN a ÚNOR
- zimní soustředění na horách
- zimní turnaj v Roudnici na umělé trávě
- výroční členská schůze v restauraci u Sokola 23.1. od 17:00 hod.
BŘEZEN
- sportovní ples 13.3 - restaurace Uhy od 20:00 hod., hraje skupina Globus
DUBEN
- pálení čarodějnic v areálu hřiště
KVĚTEN
- Dětský den v areálu hřiště
SRPEN
- oslavy 70 let fotbalu v Nové Vsi, turnaje "A" mužstva a Staré gardy a možná ještě nějaké překvapení (ale to bychom moc předbíhali )
ZÁŘÍ
- výpomoc při posvícení
Sběry železného šrotu průběžně podle potřeb obce. Další plánované akce v jednání.

SOKOL NOVÁ VES PŘEJE VŠEM NAŠIM OBČANŮM A PŘÍZNIVCŮM FOTBALU:
Hodně štěstí, protože jeho málo,
hodně zdraví, protože je ho potřeba,
hodně lásky, protože je krásná.

Šťastný Nový rok 2010, ať to kope " Ňůwendajku" dalších 70 let.

Pozn.aut.: Ňůwendajk - Ňůvendajk sportovní - anglicko - český novoveský hantec pro výraz Nová Ves, odvozeno od slavného kanadského hokejisty

Hospodář oddílu Jaroslav Kratochvíl