Kde ležímeZ novoveského fotbalu

ta červená trojka to je Nová Ves